GRUPO MUYZULU, S.L.U.

ASSERTIVITAT

L\’assertivitat és una habilitat social que consisteix a conèixer i defensar els drets propis de manera honesta i respectant els altres. L\’assertivitat implica expressar els nostres pensaments, sentiments i opinions de manera ferma respectant-nos a nosaltres mateixos i als altres. Hi ha tres tipus d\’estils comunicatius: passiu, agressiu i assertiu. Al taller d\’Habilitats Socials i […]

ASSERTIVITAT Leer más »

ASERTIVIDAD

La asertividad es una habilidad social que consiste en conocer y defender los derechos propios de forma honesta y respetando a los demás. La asertividad implica expresar nuestros pensamientos, sentimientos y opiniones de manera firme respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Existen tres tipos de estilos comunicativos: pasivo, agresivo y asertivo. En el

ASERTIVIDAD Leer más »

es_ESSpanish